Schadecompromis met gêne goedgekeurd

Het eerste punt op de gemeenteraad nam donderdagavond meteen de meeste tijd in beslag: de schadevergoeding aan bvba De Schuur van schepen Marc Swevers, die in de tijd dat hij De Schuur op Bovy uitbaatte door de gemeente werd benadeeld. De recvhtbank heeft de vennootschap nu 22.930 euro schadevergoeding toegekend, de gemeente moet ook intresten en de gerechtskosten betalen. De schepen was uiteraard zelf - zoals wettelijk voorzien - niet tijdens de behandeling van het punt aanwezig en ook meerderheid en oppositie zaten verveeld dat een juridische zaak met een collega moest behandeld worden. De SP.a stemde als enige partij tegen het akkoord dat de advocaten over de zaak hebben gesloten, omdat de vergoeding van 5 % volgens fractieleider Danny Vanoppen nog te hoog is, ook al omdat met de intresten erbij het bedrag tot meer dan 45.000 euro zal oplopen. De rest van de oppositie onthield zich. Volgens Peter Tielens (Nieuw) omdat de zaak beter in geheime zitting was behandeld en omdat de meerderheid vorige keer informatie had achtergehouden. Lode Schops (onafhankelijke) vond dat de gemeenteraad eigenlijk onbevoegd zou moeten zijn in een zaak waar een schepen mee gemoeid is, maar de wet voorziet geen doorsluismogelijkheid. Daar sloot schepen van financiën (en advocaat) Leon Truyers zich bij aan, maar er moest volgens hem nu eenmaal een knoop worden doorgehakt en de advocaat van de gemeente had aangeraden het compromis te aanvaarden. Jan Jans (Vlaams Belang) suggeerde nog even dat de schepen het geld zou investeren in Bovy, maar de meerderheid keurde het compromis goed.6974