Schauvliege geeft Remo toch milieuvergunning

Schauvliege geeft Remo toch milieuvergunning

Vlaams minister van omgeving Joke Schauvliege geeft de nv Remo Milieubeheer een milieuvergunning voor een demo-installatie op de Remo-stortplaats. Die zal het afval weer opgraven, sorteren, en verbranden tot gas dat als energie kan gebruikt worden. De minister volgt een eerdere beslissing van de deputatie. Maar de Limburgse Milieukoepel, de vzw 'Het Gaat om U' en drie buurtbewoners gingen in beroep.

De minister kreeg verschillende gunstige adviezen van openbare instanties, alleen OVAM gaf een deels ongunstig advies. De minister oordeelt dat de hinder voor mens en milieu tot een aanvaardbaar risico kunnen worden beperkt en dat de installatie op die plaats niet strijdig is met de voorschriften. Het bedrjif mag wel geen recycleerbare stoffen als slib, plantaardige oliën en hout verwerken. Zoals bekend worden de plannen ook in de wijk Lindeman met veel argwaan gevolgd. (foto Marcel Gybels)
37141