Schepencollege dient klacht in tegen Bruno Buyse

Schepencollege dient klacht in tegen Bruno Buyse

Het schepencollege heeft bij de onderzoeksrechter een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen raadslid Bruno Buyse (onafh). Volgens het schepencollege heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden door het rapport van Audit Vlaanderen te lekken. Zelf zegt Bruno Buyse dat hem niets te verwijten valt in de zaak en dat hij zijn versie van het rapport niet heeft gecopieerd en verspreid. Hij vindt ook dat het schepencollege zich beter met de inhoud van de zaak zou bezighouden dan te schieten op 'degenen die de waarheid vertellen'. De meerderheid en ook een deel van de oppositie vinden ondertussen dat de zaak alleen in geheime zitting van de gemeenteraad mag besproken worden. Het valt nu af te wachten wat het gerecht verder met de klacht zal doen.43096