'Schoolprestaties ondergeschikt aan vrienden'

Ondanks hun veel minder schoolprestaties voelen allochtone leerlingen, vooral Turken en Marokkanen, zich vrij goed op school. Dat goed gevoel blijkt bij hen niet veel te maken te hebben met de schoolprestaties, maar veel meer met het gezellig samenzijn op school en hun vrienschapsbanden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt. bij 7.000 allochtone en autochtone middelbare leerlingen in een 5-tal Limburgse gemeenten. Ook leerlingen van het Sint-Franciscuscollege werkten mee aan het onderzoek. Allochtone jongeren lopen vaker schoolse vertraging op, komen te vaak in de beroepsrichtingen terecht en stromen op hun achttiende vaak schoolmoe en zonder diploma uit. Opvallend is dat hun afkomst mee hun gevoel op school bepaalt. West- en Zuid-Europeanen scoren 2,5 procentpunten minder goed dan de autochtone leerlingen, Nederlanders en Oost-Europeanen zelfs 5 procentpunten Turken en Marokkanen scoren, tegen de algemene beeldvorming in, vergelijkbaar met de autochtonen. Zij danken dit evenwel vooral aan een hoge score op sociale aspecten zoals de contacten met de vrienden op school. Op de meer educatieve aspecten zoals de ervaren studiedruk en tevredenheid met de studiekeuze scoren zij minder goed. Zij lijken zich neer te leggen bij hun mindere schoolprestaties, blijven zitten of naar een 'lagere' richting zakken is voor hen normaal. Deze bevindingen stellen het onderwijs voor een dilemma, zeggen de onderzoekers. Is het een zegen dat allochtone leerlingen zich zo goed voelen op school? Of staat dit gevoel het besef in de weg dat povere schoolprestaties de kansen in het verdere leven hypothekeren? Weer voer voor discussie en minstens enkele studiedagen.602