Scouts Bolderberg tellen af naar 20 november

De scouts in Bolderberg zijn volop aan het aftellen, niet tot Sinterklaas, maar nog veel beter, tot 20 november de dag dat ze hun nieuwe lokaal in de Vrunstraat in gebruik kunnen nemen. Jaren heeft het geduurd, jaren hebben ze gelobbyd en onderhandeld om nieuwe lokalen te krijgen en nu kunnen ze eindelijk hun oude gebouw achter zich laten. Zowel het afscheid van het oude lokaal als de ingebruikname van het nieuwe zal die dag in stijl gebeuren, in scoutsstijl.6171