Screening van Turkse verenigingen is verworpen

Screening van Turkse verenigingen is verworpen

De raad moest een nieuwe deontologische code goedkeuren. Jan Jans (Vlaams Belang) stelde opnieuw voor om te verbieden dat raadsleden religieuze symbolen zouden dragen. Dat werd niet toegevoegd, de meerderheid keurde de deontologische code goed, Vlaams Belang stemde tegen, N-VA onthield zich. Dan kwamen de bijkomende punten van N-VA te berde. Zoals bekend wil de oppositiepartij dat Turkse verenigingen en feitelijke vzw's gescreend worden op hun nationalistische banden en standpunten en dat daar ook hun eventuele subsidiëring en de stopzetting ervan aan gekoppeld wordt. Volgens burgemeester Mario Borremans zijn zo'n systematische screenings geen gemeentelijke taak, de federale overheidsdiensten kunnen dat doen als er een aanleiding is. Dus moet volgens hem de N-VA maar een klacht indienen als er verdachts aan de gang is. Aleen N-VA en Vlaams Belang stemden voor, de rest tegen, zowel voor de screening als voor de subsidiëring. Tenslotte vroeg de N-VA dat beleidsverantwoordelijken uitdrukkelijk afstand zouden nemen van het Turkse nationalisme. Ook dat werd afgewezen, volgens burgemeester Borremans zijn er voldoende afspraken vastgelegd in de deontologische code.46887