Seniorenraad heeft wensenlijstje voor verkiezingen

Seniorenraad heeft wensenlijstje voor verkiezingen

De seniorenraad heeft zijn memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Daarin vragen de senioren hun eigen plaats en rol in de samenleving. Ze willen inspraak via de beheers- en beleidscyclus, maar ook door de seniorenraad te betrekken in het samengaan van gemeente en OCMW. Mobiliteit, cultuur en welzijn zijn beleidsdomeinen die extra aandacht voor senioren moeten hebben. Afspraken dienen vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur en seniorenraad, in een gemeente met meer dan 8.000 senioren vinden ze dat meer dan verantwoord.

Elke senior moet toegang hebben tot makkelijke informatie, onder meer via de seniorenkrant. De gemeente kan een ruim activiteitenaanbod voor senioren voorzien, De Zandloper en de rondliggende infrastructuur vervullen daarin een cruciale rol maar ook verspreid over de gemeente moeten de senioren terecht kunnen. Nog volgens de seniorenraad kan de gemeente enerzijds mensen stimuleren en ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, maar anderzijds ook in aangepaste, betaalbare woningen voorzien. Toegankelijkheid en een goede mobiliteit (mobiliteitscentrale) blijven een must.

OCMW

Senioren hebben ook behoefte aan een veilige omgeving met voldoende sociale contacten. Daarin spelen niet alleen politie en gemeenschapswachten een rol, ook zitbanken en buurtontmoetingsmogelijkheden versterken de sociale cohesie. De thuiszorgdiensten moeten verzekerd blijven en de seniorenraad is erover bekommerd dat de OCMW-dienstverlening ook na 1 januari verzekerd blijft.

De vele vrijwilligers die hier heel wat initiatieven draaiende houden, verdienen meer aandacht en waardering. Tenslotte vindt de seniorenraad dat de participatie van allochtone ouderverenigingen in de seniorenraad moet worden aangemoedigd, om onderlinge onbekendheid en vooroordelen te doorbreken. Het memorandum zal aan de verschillende politieke partijen worden bezorgd. (foto Marina Poelmans)39796