SFC-directie: 'Wel overleg over ICT-plannen'

SFC-directie: 'Wel overleg over ICT-plannen'

Algemeen directeur Gert Koninckx van het Sint-Franciscuscollege noemt de actie van de ouders tegen het laptopproject voorbarig. “We zijn in bespreking met een aantal IT- firma’s, maar op dit moment staat enkel vast dat nieuwe leerlingen die in september aan het eerste jaar beginnen een laptop van school zullen krijgen. Die betalen ze over een periode van drie jaar af, zonder voorschot of waarborg en met een volledige service. Maar hoe het na die drie jaar verder loopt, bekijken we nog, tegen de paasvakantie willen we de besprekingen met alle betrokkenen afronden, ook met de oudervereniging.”

Koninckx vindt éénzelfde persoonlijke computer voor elke leerling de beste optie om hen de digitale vaardigheden van de 21ste eeuw aan te leren en ook om een dagelijkse lespraktijk op maat van elke leerling te kunnen aanbieden, zoals voorzien in de hervorming van het secundair onderwijs. "Als iedere leerling zijn eigen laptop meebrengt, geeft dat organisatorische problemen in de lessen en het aantal schoolcomputers is onvoldoende. Bovendien kan elke leerling dan thuis niet over een digitaal leermiddel beschikken. Er mag ook geen onderscheid zijn tussen groepjes die over duurdere of goedkopere laptops beschikken." 

Duurzaamheid en kansarmoede

"De school houdt wel degelijk rekening met duurzaamheid en kansarmoede," zegt Koninckx. “Het zou ook kunnen dat we laptops kopen die, zoals die van onze leerkrachten, remanufactured zijn. En wat kansarme leerlingen betreft, zijn we in het STOS-project - Samen Tegen Onbetaalde Schoolrekeningen - gestapt en indien ouders het moeilijk zouden kunnen betalen, kan onze sociale kas tussenkomen. Bovendien engageren we ons om de schoolkosten te verminderen." 

Wel overleg

De directeur ontkent ook dat er geen overleg is met de ouders over de inhoud van het project. “Sinds september is er overleg met alle betrokken partijen en op een speciaal mailadres kunnen ouders ook met al hun vragen en opmerkingent. Daar houden we zeker rekening mee. Het is trouwens op aangeven van de oudervereniging en de schoolraad dat we met de firma's overleggen om een toestel 6 jaar te kunnen gebruiken."44995