Simonne-Janssens Vanoppen stopt na bijna 38 jaar

Simonne-Janssens Vanoppen stopt na bijna 38 jaar

Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) stapt uit de actieve politiek, ze heeft haar ontslagbrief als gemeenteraadslid ingediend. In de wandelgangen was al langer geweten dat ze er dit jaar mee zou stoppen en na haar verjaardag vorige week vond ze dat 75 afgeronde levensjaren volstonden om afscheid te nemen. Simonne Janssens-Vanoppen was het langst zetelende gemeenteraadslid. Ze werd in 1982 verkozen in de lokale Nieuw-beweging van Jaak Vandewijngaert en co, maar maakte toen ook al deel uit van de Volksunie. Ze werd toen ook voorzitter van het OCMW. Ook in de twee daarop volgende legislaturen werd ze verkozen en kwam telkens in het schepencollege terecht. Tussen 1991 en 1994 zetelde ze in de provincieraad en rond de eeuwwisseling was ze bijna twee jaar Vlaams volksvertegenwoordiger als plaatsvervanger van Johan Sauwens die toen minister was. Ze stond bij zowat op alle verkiezingen op de lijsten van de N-VA.

Toegankelijkheid

Op lokaal vlak heeft Simonne Janssens-Vanoppen altijd een trekkersrol gespeeld in een toegankelijkheidsbeleid in zijn meest brede betekenis. Een rol die tot op vandaag verder wordt vertolkt door de GATAB. Ook sociaal en cultureel engagement waren voor haar belangrijk. Later is ze vanuit de oppositie steeds haar woordje blijven meespreken. Meestal waren dat goed voorbereide tussenkomsten, soms gelardeerd met een verhaal of gedicht. Denk maar aan haar aanklacht over de aanpak van Zolder-Centrum, hoewel haar veelvuldige tussenkomsten rond de Michel Scheperslaan en het dolende wandtapijt dan weer irritatie opriepen. Vriend en tegenstander zullen wel moeten erkennen dat Simonne Janssens-Vanoppen in een opportunistisch politiek landschap altijd consequent Vlaams nationalist is gebleven.  Ze wil nu verder schrijven aan haar 'vervolgboek', een opvolging van 'De wereld anders bekeken' haar verhaal als moeder van een doof autistisch kind dat ze in 1984 schreef.53850