Sint-Janskapel wordt gerestaureerd

Sint-Janskapel wordt gerestaureerd

Twee beelden van de historische Sint-Janskapel hebben een restauratiebeurt ondergaan, de andere zijn opgepoetst. Maar ondertussen heeft Limburgs Landschap, dat het bos rond de kapel beheert, een projectsubsidie aangevraagd voor de renovatie van de kapel zelf. Daarvoor is een gedetailleerd inspectierapport van de Monumentenwacht gebruikt. Op relatief korte termijn zullen het dak, het torentje en de dakgoten vernieuwd worden, op een duurzame manier deze keer. De eerste vermelding van de kapel dateert uit 1636, maar wellicht is ze nog ouder. De huidige kapel is gebouwd door Casimir Baptist in 1845. In de maand mei wordt iedere middag om 13u30 - behalve zaterdag en zondag - het rozenhoedje gebeden aan de kapel. En op zaterdag 25 juni om 19 uur wordt de jaarlijkse eucharistieviering naar aanleiding van het feest van Sint-Jan opgedragen.25153