Sociaal woningaanbod wordt beter gepland

Sociaal woningaanbod wordt beter gepland

Het schepencollege heeft zopas de nieuwe visie op sociaal wonen goedgekeurd. Essentieel daarin is dat niet meer overal sociale huur- of koopwoningen gepland worden en dat ze meer op de noden worden afgestemd. "De nood aan betaalbaar wonen is heel groot: er zijn veel kandidaat-huurders voor een sociale woning die lang moeten wachten, het inkomen van de bevolking ligt lager dan het Limburgse gemiddelde terwijl er meer betalingsmoeilijkheden zijn en de kansarmoede-index ligt heel hoog voor Heusden-Zolder. Het is daarom belangrijk dat we een sociaal woonaanbod voorzien op de juiste en gewenste locaties en dat we het woningaanbod ook afstemmen op de noden", licht schepen van huisvesting en sociale bouwmaatschappijen Isabelle Thielemans (CD&V) toe. 

Betere verdeling

Bij de keuze van de juiste locaties is gekeken naar de behoeften maar ook het bestaande aanbod. Voor bijkomende sociale huurwoningen wordt gekozen voor Heusden (niet Berkenbos of Lindeman), Zolder, Eversel, Viversel, Boekt en Bolderberg. Zo heeft het schepencollege voor Heusden vorige week al de bouw van 16 sociale huurappartementen op de nieuwe verkaveling Mortelveld goedgekeurd. Wat sociale koopwoningen betreft, zijn nieuwe projecten mogelijk in Berkenbos, Zolder-Voort , Zolder, Lindeman, Eversel, Viversel, Boekt en Bolderberg.   

Aantal slaapkamers

Daarnaast moeten de woningen ook geschikt zijn voor de doelgroepen, het gaat dan vooral om de grootte. Het grootste aandeel wachtenden zijn alleenstaanden, maar de wachttijden voor woningen met 3 en 4 slaapkamers zijn langer dan gemiddeld. Voor toekomstige sociale huurwoningen zullen daarom woningen met 1, 2 of 3 slaapkamers elk 30 % van het aanbod uitmaken, woningen met 4 slaapkamers 10 %. De koopwoningen zullen vooral 2 of 3 slaapkamers hebben. Op dit moment zijn ook nog woningen met veel slaapkamers onderbezet, daar worden verhuisbewegingen gestimuleerd.  De gemeente zal ook afspraken maken met het Sociaal Verhuurkantoor en de maatschappijen KBM en Vooruitzien, in afwachting van de fusie van alle maatschappijen in Limburg, om het aanbod te vergroten.71634