Sonja Claes: 'Cijfers verkeerd voorgesteld'

"Lode Schops stelt de zaken verkeerd voor," reageert burgemeester Sonja Claes op zijn nakende klacht over De Verdieping. "Oorspronkelijk hadden we het gemeentelijk aandeel geraamd op 6 miljoen, maar dat hebben we terug kunnen brengen tot 4,5 miljoen door bijkomende toelagen en de verkoop van de casco. Daarin zit zelfs de grondverkoop niet meegerekend. We hebben bovendien niet gelogen over de kostprijs. We hebben het project gegund voor 22 miljoen. Maar zo'n project is voortdurend in evolutie. En we ramen dat er over een tweetal jaren nog 5 miljoen bijkomt voor onder meer de inrichting, de buitenaanleg, ... Als Lode Schops tegen het project is, dat hij het dan gewoon zegt. Hij kan zich trouwens de moeite van een klacht besparen, afgezien dat ze ongegrond zal zijn, zal ze ook onontvankelijk zijn vermits de gunning al in april gebeurd is."11000