Sonja Claes en Grete Remen legden eed af

Sonja Claes en Grete Remen legden eed af

In alle voetbaldrukte zou je haast vergeten dat ook het politieke leven in ons land zijn gangetje moet gaan. Zo moesten de verkozenen gisteren in het Vlaams parlement de eed afleggen. Voor Sonja Claes (foto links) begint dat stilaan routine te worden, alleen de tekst kan immers wat verschillen naargelang het om gemeente, provincie of Vlaams parlement gaat. Grete Remen (foto onder) geeft dan wel dagelijks leiding aan het bedrijf Damhert, maar een politieke eedaflegging was dan weer helemaal nieuw.16366