Spar en Delhaize willen naar Bolderberg

Dat Bolderberg (op)leeft, hebben ook de warenhuisketens ontdekt. Momenteel woedt achter de schermen een strijd tussen Spar en Delhaize die allebei langs de Sint-Jobstraat een warenhuis willen openen. Ze hebben daarvoor hun oog laten vallen op twee percelen die nu al een commerciële bestemming hebben. De nodige aanvragen voor een bouwvergunning en een socio-economische vergunning zijn ingediend. Ook de verkeersafwikkeling en het parkingaanbod spelen uiteraard mee. Afwachten of de inwoners van Bolderberg binnenkort kunnen kiezen tussen twee warenhuizen.1807