Speelweide en fietsroutenetwerk op gemeenteraad

Op donderdag 24 september vergadert de gemeenteraad en deze keer staan slechts 11 punten op de agenda. De gemeente wil met het OCMW een erfpachtovereenkomst voor 27 jaar sluiten voor de grond langs de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Heusden-Centrum, daar zal het OCMW een omheinde speelweide inrichten. De gemeente zal ook twee stukken grond op het fietsroutenetwerk, samen 127 are, kopen van nv De Scheepvaart, meer bepaald een deel aan de vroegere kolenhaven.3345