Spervuur van oppositie, maar meerderheid duwt door

Spervuur van oppositie, maar meerderheid duwt door

De gemeenteraad kende vanavond een woelig verloop, zoals verwacht want de vervanging van de financieel beheerder stond op de agenda. Het OCMW had opnieuw zijn personeel gemobiliseerd, ze waren met een 60-tal aanwezig. Burgemeester Mario Borremans zou trouwens enkele keren gecrispeerd reageren op de rol van de leiding van het OCMW, die onder meer een petitie had opgezet. CD&V-Plus probeerde het punt nog te verdagen, maar dat werd niet aanvaard. Jan Jans (Vlaams Belang) had ook nog een amendement om de verlaging van de diplomavereisten dan maar ineens voor alle functies binnen de gemeente toe te passen. Er volgde een schorsing van een tiental minuten, maar bij de stemming werd het amendement afgewezen. Tussendoor nam de oppositie de meerderheid zwaar onder vuur. Onder meer de uitspraken van schepen van personeelszaken Funda Oru (SP.A) dat het niet is omdat de OCMW-ontvanger zijn job goed uitoefent, dat hij dit ook goed kan op de gemeente. Voor de CD&V-fractieleidster Annette Palmers kan zo'n uitspraak niet en OCMW-voorzitter Elke Gijbels (N-VA) ging zelfs nog een stap verder, zij eiste het ontslag van de schepen omdat ze het betrokken personeelslid had gezegd dat ze het ongepast vond dat hij naar de gemeenteraad kwam. Gijbels gaf ook een overzicht van de voorbije jaren waaruit moet blijken dat burgemeester en schepenen geen interesse vertonen in het OCMW en zijn personeel. Zo schiet er volgens Elke Gijbels niets meer over van de goede voornemens van 2013 om naar een integratie van OCMW en gemeente te gaan. Ook CD&V-Plus blikte terug naar de afgelopen jaren en sprak van zotte kosten: 2,3 miljoen euro bedraagt volgens haar de kost van een financieel beheerder in overtal tussen 2019 en 2033. CD&V verwees ook naar een brief van de gouverneur waaruit blijkt dat slechts één persoon in aanmerking komt voor de bevordering, ze leidt daar uit af dat alles draait rond één voorkeurskandidaat en dus een politieke benoeming. Schepen van personeelszaken Funda Oru verdedigde zich doordat de uitspraak over de bekwaamheid van de OCMW-ontvanger niet haar woorden waren maar een citaat uit de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en gedaan door een CD&V-volksvertegenwoordiger. Ze haalde ook scherp uit naar de administratieve leiding van het OCMW die ze ervan beschuldigt onrust te stoken bij het personeel. De meerkost van een extra ontvanger bedraagt volgens haar slechts 20.000 euro per jaar. En tenslotte gaf ze nog aan dat het OCMW verschillende keren niet op de uitnodiging voor overleg was ingegaan, en dat daar de OCMW-voorzitter een initiatief had kunnen nemen om de financieel beheerder mee te brengen voor een gesprek. Na een lang debat werden zowel de aanpassing van de rechtspositieregeling als de invulling van de functie van financieel beheerder bij de gemeente door bevordering goedgekeurd. (foto Julien Maebe)24743