Spoedpersoneel met de dood bedreigd

Personeelsleden van de spoed van het Sint-Franciskusziekenhuis zijn vanmorgen vroeg met de dood bedreigd door de zoon van een vrouw die er was binnengebracht. Terwijl het personeel zich om zijn moeder bekommerde, schreeuwde de jongeman hen de vreselijkste verwensingen naar het hoofd en dreigde ermee een verpleegster te doden. Het personeel verwittigde de politie en stelde de interne alarmprocedure in werking, waardoor er hulp kwam van de andere afdelingen. De politie maakte een pv op, twee personeelsleden dienden meteen een klacht in. De directie heeft het incident besproken en heeft morgenvroeg een onderhoud met de zonechef van de politie om te kijken of nog meer veiligheidsmaatregelen of -afspraken kunnen gemaakt worden. Nu al bestaat de afspraak dat de politie meteen komt bij een alarm. Eerder werd de spoedafdeling al verbouwd zodat bezoekers pas binnen kunnen na aanmelding. Ook is er momenteel een vacature voor een ondersteunend personeelslid, dat ook hulp kan bieden. De vertrouwenspersoon binnen het ziekenhuis zal vandaag nog bekijken of het getroffen personeel verder hulp nodig heeft. De directie bespreekt morgen met de politieleiding of ook een klacht van haar zinvol is, ze zegt dat ze het hier hoe dan ook niet bij zal laten. Net zoals in de rest van het land, krijgt vooral het personeel van de spoed, alsmaar meer met verbale en andere agressie te maken.14411