Sporthalcafetaria's op de gemeenteraad

Op donderdag 22 mei om 19 uur vergadert de gemeenteraad. Op de openbare agenda staan 11 punten, daaronder de modelovereenkomst voor de concessie van de cafetaria van sporthallen en het beleidsplan rond kinderarmoedebestrijding voor de komende vijf jaar. Daarnaast heeft de raad nog grondgebiedszaken goed te keuren.16057