Sporthalcafetaria's worden verhuurd

Een meerderheid in de gemeenteraad keurde de modelconcessieovereenkomst voor de cafetaria's van de sporthallen goed. Voortaan valt het beheer van sporthallen niet meer onder vzw's maar rechtstreeks onder de gemeente. De uitbating van de cafetaria's wordt op de markt gegooid, met een contract van de brouwerij Haacht. Voor de cafetaria's van Berkenbos en Heusden, waar een woning in begrepen is, wordt minimaal 1500 euro per maand gevraagd, voor Bolderberg en Zolder 1.000 euro zonder woning. Alleen Bolderberg wordt voor 2017 niet op de markt gebracht. Bij de toewijzing wordt ook gekeken naar het businessplan, initiatieven naar klanten, assortiment, openingsuren, ...16138