Sportraad heeft 6 werkpunten voor volgende beleid

Sportraad heeft 6 werkpunten voor volgende beleid

Vanmiddag heeft de sportraad in de Golazo Arena een memorandum voorgesteld en  overhandigd aan de politieke partijen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen de sportverenigingen van Heusden-Zolder hun wensen en bekommernissen onderstrepen. Het memorandum kwam tot stand dit voorjaar tijdens de algemene vergadering van de sportraad waar alle vertegenwoordigde clubs in werkgroepen de koppen bij elkaar staken. Voorzitter Johan Verhagen van de sportraad overliep vanmiddag de belangrijkste punten en gaf ze als werkdocument mee aan de afgevaardigden van de partijen.

6 hoofdstukken

Het document bevat 6 hoofdstukken, die telkens beginnen met een 'aanrader' gevolgd door 'Wat werkt er goed', 'Wat kan beter' en 'Wat doet je twijfelen'. Op het vlak van de subsidies is er al heel wat verbeterd maar zouden de criteria moeten herbekeken worden en is het budget te klein. Daarnaast zijn er problemen met de vereiste eigen inbreng, de duidelijkheid van de regels en de wachttijden. Samenwerking tussen clubs bestaat al en heeft veel voordelen zoals kostenbesparing, infrastructuur delen, materiaal uitwisselen en  zelfs vrijwilligers delen. Daarom zou ze moeten uitgebreid worden en daarin kan de gemeente een stimulerende rol spelen door het betrekken van de jeugd, een centrale activiteitenkalender, gecoördineerde activiteiten, samenaankoop van materialen, enz. Controle en sturing vanuit het beleid om de afspraken na te komen is daarbij ook nodig.  Wat de infrastructuur betreft pleit de sportraad voor een waardebepaling van de infrastructuur per locatie zodat er met visie en strategie kan gewerkt worden. Op oudere sites is soms renovatie nodig en de bereikbaarheid moet bekeken worden, ook in wisselwerking met trage wegen. Clubs dienen ook sneller duidelijkheid krijgen over de toekomst van de infrastructuur waarin of waarop ze spelen. 

Bewegen, bewegen, bewegen ...

De sportraad stelt voor dat de gemeente een concreet plan opmaakt om de inwoners aan te zetten tot meer bewegen. De clubs nemen al heel wat initiatieven maar de sportdienst kan dat bundelen en via de City Marketing strategie kan het gepromoot worden. Onder het luik inspraak blijkt dat de sportraad en sportdienst nog niet goed gekend zijn. De zichtbaarheid en communicatie kunnen verbeteren, ook kleine clubs moeten het nut van beide organen inzien. Als zesde luik wordt de clubwerking in de toekomst bekeken. Daar maken velen zich zorgen over de financiële leefbaarheid en het vinden van vrijwilligers voor bestuurstaken. De gemeente kan de clubs helpen door de regelgeving te vereenvoudigen en de samenwerking binnen sportdisciplines stimuleren.  Bepaalde sporttakken schieten er qua populariteit duidelijk uit, maar kleinere of historische sporttakken hopen op nieuwe impulsen om hun toekomst te vrijwaren. Een heel pakket dus waarmee de politieke partijen aan de slag kunnen om het sportieve luik van hun partijprogramma samen te stellen.81438