Steeds meer roofvogels worden gedood

Steeds meer roofvogels worden gedood

De jongste dagen en weken krijgt het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum voortdurend oproepen van wandelaars en politiemensen die vergiftigde of gewonde roofvogels aantreffen. Bijna telkens liggen de vogels in jachtgebieden, vergiftigd of gewoon door een klem of hagel. Afgelopen zaterdag moesten de medewerkers in Zoutleeuw een buizerd uit een klem halen,. Achteraf moest een poot van de ongelukkige vogel geamputeerd worden. In het gebied lagen heel wat vangtuigen vergroeid in gras en struiken. Zondag is in de buurt van Schulen het kadaver van een buizerd aangetroffen, die was weggestopt tussen zwerfvuil. Slachtoffers die snel gevonden worden, kunnen vaak nog worden opgelapt, maar voor veel van die beschermde vogels komt alle hulp te laat.1885