Steun voor het zuiden (10): Panzi

Steun voor het zuiden (10): Panzi

Met het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis engageert het Sint-Franciskusziekenhuis zich voor een peterschap met een ziekenhuis in Panzi, Congo. Met steun van Memisa streeft het project naar structurele verbetering van de ziekenhuiswerking. Veel aandacht gaat naar de opleiding van vroedvrouwen en prenatale vorming maar ook naar het betaalbaar maken van medische ingrepen zoals keizersneden. Vorig jaar bezochten Linda Saenen en Jeroen Ruysen het project om een beter zicht te krijgen op de dringende noden zoals stromend water en elektriciteit. Het ziekenhuis neemt verschillende initiatieven om geld in te zamelen en om te sensibiliseren rond moedersterfte en gezondheidszorg. Meer info


28071