Steven Goris is nieuw gemeenteraadslid

Steven Goris is nieuw gemeenteraadslid

De gemeenteraad is vanavond gestart met de eedaflegging van Steven Goris (N-VA). Hij komt in de plaats van zijn partijgenote Ria Feyen die om familiale redenen ontslag heeft genomen. Steven Goris was dan ook het enige raadslid dat fysiek aanwezig was in het gemeentehuis om bij burgemeester Borremans de eed af te leggen en de nodige formulieren te ondertekenen. 69894