Stille weg is snel opgekalefaterd

Stille weg is snel opgekalefaterd

De 'stille weg' tussen Guido Gezellelaan en Ghoosstraat die door veel fietsers en wandelaars gebruikt wordt, ook om bijvoorbeeld de post of de handelszaken te bezoeken, lag er lamentabel bij, met putten en plassen. Raadslid Hendrik Huyghelier maakte er een testcase van via een meldingskaart. Daar werd gevolg aan gegeven en vanmorgen was de klus in minder dan drie kwartier geklaard.23654