Stille wegen weer een stap dichterbij

Stille wegen weer een stap dichterbij

Alle dorpsraden, de betrokken ambtenaren, schepenen en raadsleden kwamen bijeen in de raadszaal om zich nog eens te buigen over het 'stille wegen project'. Daarbij werden nog eens alle technieken bovengehaald onder leiding van Zowie Van Geel. Nu komt er een nog algemene raadpleging per dorp en een slotoverleg. En zo komt de realisatie van de eerste stille wegen weer een stuk dichterbij. Het gaat om paden en weggetjes die in onbruik zijn geraakt, maar die door een opknapbeurt weer zouden kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijke mobiliteit.16253