Strabroekweg en Havenstraat moeten open blijven

Na een jarenlange procedureslag komt er eindelijk duidelijkheid over de toegankelijkheid van de Strabroekweg en de Havenstraat in de buurt van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. Beide straten liggen voor een deel op privé-grond. De eigenaar van een perceel op de Strabroekweg had een poort geplaatst waardoor de doorgang naar het VZOC en een woning werd belemmerd, daarop plaatste ook een eigenaar in de Havenstraat een poort om het vele verkeer te verhinderen. Er restte dan nog slechts een toegang e toegang naar het opvangcentrum moest dan via een lange omweg gebeuren. Maar de rechtbank in Hasselt heeft nu in beroep een vroegere uitspraak vernietigd en duidelijk gesteld dat beide wegen zijn onderworpen aan een 'publiekrechtelijke dienstbaarheid van doorgang' omdat ze al meer dan 30 jaar gebruikt worden, een straatnaam hebben, door de gemeente werden onderhouden en voorzien van straatverlichting. Alle poorten of belemmeringen moeten verwijderd worden met als dreigement een dwangsom van 1.000 euro per dag en nog eens 10.000 euro voor nieuwe overtredingen. Door dit vonnis ligt de weg nu ook open voor een al langer geplande restauratie door de gemeente, die bleef tot nu achterwege door de procedureslag.16264