Stroobants: autopark, Gijbels: OCMW

Op het schepencollege zijn vandaag zoals aangekondigd de bevoegdheden ontnomen van de N-VA-schepen Stroobants en Gijbels. Wettelijk moet aan beiden één bevoegdheid gelaten worden. Voor Elke Gijbels was de ingreep eenvoudig, ze is ook OCMW-voorzitter en die bevoegdheid kan haar niet ontnomen worden. Robin Stroobants blijft alleen nog verantwoordelijke voor het wagenpark, maar zoals hij ons zelf wist te vertellen is de volledige planning en de rest van het werk daarvoor al voor de hele legislatuur gebeurd.16506