Studenten op bezoek bij de lokale politie

Studenten op bezoek bij de lokale politie

Naar jaarlijkse traditie ontving de politie de studenten van het 7de jaar veiligheidsberoepen van het SFC. Een 20-tal scholieren kregen toelichting over de werking van de Lokale Politie. Ze mochten cellen, verhoorlokalen, confrontatielokaal, dispatching, onthaal en recherchelokalen bekijken. Voorts werd inzage gegeven in bewapening, vingerafdruktechnieken, snelheids- en curvometer. Adem- en speekseltest werden afgenomen en politievoertuigen konden bezichtigd worden. Inspecteurs verschaften de nodige uitleg. Misschien maken enkele leerlingen de overstap naar de politie-opleiding en kunnen ze op die manier het korps vervoegen...
22761