't Is paddenstoelentijd (9)

't Is paddenstoelentijd (9)

De zwartwordende wasplaat (hygrocybe conica) komt vrij veel voor in niet- of weinig bemeste graslanden, wegbermen, ook in loofbossen. Jonge exemplaren zijn prachtig rood met gele steel. Hun rode, enigszins kegelvormige hoed, wordt makkelijk zwart bij beschadiging en bij veroudering. Na een tijd worden de zwammen helemaal pikzwart. Deze stond op het mijnterrein. (foto Stefan Was)14173