't Molenholleke heeft zich ook gereorganiseerd

't Molenholleke heeft zich ook gereorganiseerd

Ook 't Molenholleke organiseert vanaf vandaag lesmomenten voor het 6de, 1ste en 2de leerjaar. Voor de andere leerlingen en de kleuters blijft alles zoals het was, ze krijgen leerstof thuis of in de opvang. De wijkschool heropent niet. Aan de ouders is een hele reeks richtlijnen meegegeven om alles vlot en veilig te laten verlopen. De leerlingen worden heel de dag in bubbels ondergebracht en zo worden ze na de les ook beurtelings naar de schoolpoort gebracht.  Vanaf 18 mei zal de voor- en naschoolse opvang en de woensdagnamiddagopvang plaatsvinden in de vestigingen Holstraat en Heldenplein, georganiseerd  door ’t Klim-op-ke.  Ondertussen zijn de schoolgebouwen voor een groot anders ingericht om de veiligheidsvoorschriften en hygiënische maatregelen te kunnen opvolgen.53893