't Trapke heeft meer plaats nodig

't Trapke heeft meer plaats nodig

't Weyerke wil volgend jaar 't Trapke uitbreiden. Dat is het dagverblijf voor kinderen en jongeren met een meervoudige handicap. De meesten zitten in een rolstoel, maar zijn tegelijk ook mentaal gehancapt, autistisch, lijden aan epilepsie, vertonen gedragsproblemen of zijn blind. Die kinderen kunnen niet terecht in het bijzonder onderwijs, in 't Trapke krijgen ze een aangepaste begeleiding met de nadruk op kine om hen zoveel mogelijk motorisch te laten ontwikkelen. Ze komen er - tot hun 21ste - overdag van 9 tot 16 uur. Ook tijdens de vakanties is 't Trapke maar korte tijd dicht omdat thuisopvang niet evident is.

                                                Plaatsgebrek


Het huidige gebouw dateert uit 1992 en werd al eens verruimd maar is te klein voor de 18 kinderen in 3 leefgroepen. Normaal hebben ze recht op 40 m² per plaats, nu is er maar 22 m² beschikbaar. En dat geeft plaatsproblemen, niet alleen hebben de kinderen nogal wat individueel ondersteunend materiaal, maar ook omdat kine, logo en ergo niet in ideale omstandigheden kunnen gebeuren. Voor dat laatste kunnen ze terecht in 't Ladderke, een gebouwtje vlakbij maar dat alleen via de buitenlucht bereikbaar is. En telkens opnieuw de jassen aan- en uittrekken is bij de kinderen van 't Trapke ook al een hele inspanning, ook voor het personeel. Daarom hoopt de directie van 't Weyerke volgend voorjaar met de uitbreiding van start te gaan.

                                                Financiering


Het gaat dan om een uibreiding (bijna verdubbeling) van de ruimte voor de drie leefgroepen, de bouw van een polyvalente ruimte en een verbinding tussen 't Trapke en 't Ladderke. Alles samen zou dat 575.000 euro kosten. Bijna 264.000 euro komt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, bijna 53.000 euro van de Nationale Loterij en nog eens 26.000 euro van de provincie. Er blijft dus nog 232.000 euro zelf te betalen. Daarbij komt nog dat de subsidie van het Vlaams Agentschap 20 jaar lang in jaarlijkse schijven wordt uitbetaald, 't Weyerke moet dat bedrag prefinancieren en er ook nog eens de leningslasten bovenop nemen. Een zware investering dus, en de opbrengst van de Weyerkesfeesten op 3, 4 en 5 juli zal meer dan nodig zijn, binnenkort meer daarover. Ook zijn er nog vrijwilligers nodig, onder meer om mee te gaan met de chauffeurs die de kinderen van 't Trapke dagelijks ophalen en weer thuis brengen.2736