't Was een woelig nachtje

't Was een woelig nachtje

Vannacht ook wakker geworden? 't Was dan ook een woelige nacht met donder, bliksem en een portie regen. Nog lang niet genoeg tegen de droogte, maar 't is een begin. 75139