Termijn samenaankoop energie is verlengd

Vorige donderdag was op de gemeenteraad nogal wat te doen om de lijst van verenigingen en vzw's die in aanmerking kwamen voor een samenaankoop van gas en elektriciteit door de provincie. De oppositie vond toen dat heel wat verengingen uit de boot vielen en CD&V Plus stelde voor om objectieve criteria te voorzien voor de samenstelling van de lijst. Maar de meerderheid stemde dat voorstel weg. Vier verenigingen (Chiro Heusden, Scouts Bolderberg, Jeugdlokalen Berkenheem en Jeugdlokalen Jochem) stuurden een aangetekend schrijven aan de provincie en de gemeente met de vraag alsnog opgenomen te worden op de lijst. CD&V-Plus-fractieleidster Sonja Claes vernam vandaag dat de intekeningsperiode verlengd is tot 20 maart en roept de gemeente nogmaals op om volgens objectieve criteria meer verenigingen de kans te geven goedkopere energie aan te kopen. UPDATE Volgens burgemeester Mario Borremans was de termijn al eerder verlengd. Het schepencollege zal ook de lijst van verenigingen - die al wat jaren oud is - opnieuw gaan bekijken.
19718