Tijdelijk comité opgericht voor kinderopvang

Tijdelijk comité opgericht voor kinderopvang

Vanavond heeft de OCMW-raad een Bijzonder Comité voor de Buitenschoolse Kinderopvang opgericht. Dat comité komt er voor een beperkte duur om de uitbreiding van de kinderopvang - vooral in Boekt, Bolderberg en Viversel - op te volgen. Daar zit een 5-tal raadsleden in, die daarvoor overigens zoals in gemeenteraadscommissies een zitpenning krijgen.

De raad keurde ook de beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur en OCMW goed waardoor de gemeentesecretaris de functie van secretaris binnenkort voor beide zal vervullen. Volgende week moet ook de gemeenteraad dat nog goedkeuren. Het is één van de vele stappen in de integratie van gemeente en OCMW.38814