Tijdelijk omrijden op het 'routeke'

Tijdelijk omrijden op het 'routeke'

Nog tot 12 november kunnen fietsers geen gebruik maken van het fietsroutenetwerk - 't routeke - tussen de Graaf de Theuxlaan en het Helzoldstadion. Over heel het traject wordt een aantal bomen tot dicht bij de grond gekapt. Dat heeft een deel met veiligheid te maken maar ook met landschappelijk en ecologisch beheer. Die bomen zullen immers terug uitgroeien en zo krijg je langs het traject een mix met bomen van verschillende leeftijd en structuur. De passanten krijgen daardoor ook op verschillende plaatsen een beter zicht over de Mangelbeekvallei. Aan de meest bijzondere bomen wordt uiteraard niet geraakt.71199