Tip van de Bib: Jo De Poorter

Tip van de Bib: Jo De Poorter

De bibliotheek tipt ons deze week een boek dat royaltywatcher Jo De Poorter schreef over de koniningin: "De macht van Mathilde: de ware impact van de koningin der Belgen". Ze is dit jaar immers 50 geworden en is 10 jaar koningin.

Korte inhoud

De echtgenote van het staatshoofd en de voortbrengster van maar liefst vier troonopvolgers heeft al invloed van de eerste dag ze totaal onverwacht haar intrede doet in het Belgische Koningshuis.
Ieder vorstenhuis steunt op populariteit en invloed. De meest subtiele vorm daarvan komt van de persoon met de minst vastgelegde positie. De macht van het indirecte. Naast Mathilde zijn er zes andere vrouwen die dezelfde positie bekleed hebben. Zes officiële, daarnaast zijn er evenveel officieuze die vaak meer en sterker invloed gehad hebben. Dit boek gaat over koningin Mathilde en het vak van vorstin der Belgen dat zij geperfectioneerd heeft. Het is het verhaal over de kroon en wie ze mee gedragen heeft. Het is een boek over de vrouw, de functie en wat ze ermee heeft gedaan. Ten goede en ten kwade. Mathilde staat vijftig jaar in het leven en is tien jaar koningin. Dat is misschien onverwacht begonnen, maar zeker niet toevallig. Dit is hoe het echt ging. 77585