Tip van de bib:  Kate Elizabeth Russell

Tip van de bib: Kate Elizabeth Russell

Ook de dag na Valentijn heeft de bib nog een literaire tip met amoureuze inslag voor ons: "Mijn duistere Vanessa" van Kate Elizabeth Russell.

Korte inhoud

Als haar docent Engels op de exclusieve kostschool een terloopse opmerking maakt en haar knie aanraakt, staat Vanessa in vuur en vlam en voelt ze zich heel bijzonder. Ademloos gaat ze in op zijn avances.72188