Toegankelijkheid: Alles kan altijd beter

Toegankelijkheid: Alles kan altijd beter

De GATAB - Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen - hield in het Muzecafé een bijeenkomst. Morgen is het immers de Europese dag voor personen met een handicap. Voorzitster Patricia Bervoets bracht er met een aantal foto-illustraties een verslag van een werkbezoek van GATAB rond de opening van de nieuwe Muze. GATAB had oog voor de vele inspanningen om het gebouw optimaal toegankelijk te maken en voor de investeringen - deels met subsidies - die er gedaan zijn. Toch werd ook een aantal bemerkingen gemaakt. Zo worden de parkeerplaatsen als voorbeeld voor de rest van de gemeente bestempeld, maar zou een luifel het lange pad naar de ingang kunnen beschermen tegen regen. Het 's avonds openhouden van ZLDR Luchtfabriek als doorgangsmogelijkheid werd ook geopperd. 

Daarnaast waren er opmerkingen over enkele doorgangen en toegangen, evacuatiemogelijkheden en vooral ook bij een gevaarlijke trap vlak bij de lift op de mezzanine. Directeur Tom Michielsen en projectleider Paul Byloos gaven meer uitleg bij de opmerkingen. Sinds de start zijn immers al bijkomende verbeteringen aangebracht in de Muze, overal ligt bijvoorbeeld een ringleiding voor gehoorgestoorden. Daarnaast heeft de balzaal een maximale toegankelijkheidsgraad en in de schouwburg kan de volledige eerst rij zetels worden weggehaald om plaats te maken voor 20 rolstoelen. Bij de gemeente zijn ze zich bewust van de gevaarlijke trap bij de lift, er wordt daar een oplossing gezocht en ook de treden zullen een markering krijgen.

Een luifel over het toegangspad is voorlopig afgevoerd om budgettaire redenen. En het bijkomend openhouden van ZLDR Luchtfabriek zou extra personeel vergen. Karin Vaesen van Blindenzorg Licht en Liefde benadrukte dat het bij de toegankelijkheid van zulke gebouwen goed is om niet te vertrekken van de parking, maar van de dichtsbijzijnde halte van openbaar vervoer. Dat is voorlopig niet gedaan omdat de gemeente De Lijn heeft gevraagd om de bushalte te verleggen tot bij de Muze. Daar is nog geen beslissing over gevallen. 49946