Toekomst horeca Bovy is nog onduidelijk

Toekomst horeca Bovy is nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de horeca-uitbating op Domein Bovy van de drastische herstructurering die vandaag bij De Winning is aangekondigd. Daar is beslist om met onmiddellijke ingang de afdeling KarWij te stoppen. Daaronder vallen de boerderij, het Eetkaffee, de hoewinkel, een bakkerij, de productiekeuken en distributieafdeling. Alles samen worden 73 personeelsleden getroffen, de directie probeert voor zoveel mogelijk van hen een interne oplossing te vinden zodat er uiteindelijk 20 tot 25 moeten vertrekken. De afdeling is verlieslatend en ze openhouden zou uiteindelijk ook een bedreiging zijn voor de Groendoeners, de groenwerkers die voor verschillende gemeentebesturen werken. Oorzaken zijn volgens de directie de stijgende personeelskosten en grondstofprijzen, de dalende afzetmarkt en subsidies, de evoluties in de landbouwsector. Hoe het verder moet met de horeca-uitbating op Domein Bovy is nog niet duidelijk. Zowel bij De Winning als het gemeentebestuur hopen ze een oplossing te vinden in een verdere uitbating door een maatwerkbedrijf. Burgemeester Mario Borremans wil zo snel mogelijk rond de tafel zitten met de directie van De Winning om tot een oplossing te komen. 78670