Trage Wegen project op de rails

Trage Wegen project op de rails

De voorbije jaren hebben de dorpsraden en enkele vrijwilligers al geduwd aan het Trage Wegen project en ook de gemeente heeft zich daar nu definitief achter gezet. Het schepencollege heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Trage Wegen. Daarbij is afgesproken wie wat zal doen en de vereniging krijgt ruim 27.600 euro van de gemeente voor de 'procesbegeleiding'. Ter herinnering: trage wegen zijn paadjes en wegjes die niet zo bekend zijn, vaak oude verbindingen tussen kerkdorpen, die niet meer gebruikt worden of hooguit door wat voetgangers of fietsers. Wist je dat er hier ondertussen meer dan 700 wegen over 250 km zijn geïnventariseerd? Het is de bedoeling een selectie daaruit, waar het mogelijk is, op te kalefateren en opnieuw in gebruik te nemen voor fietsers en voetgangers. Scholen en verenigingen zullen daar ook in betrokken worden.15521