Twee pleintjes worden één

Twee pleintjes worden één

Op dit moment wordt de kruising van Gompartstraat, Knaepenstraat en Gemeentewinning helemaal heringericht. Enkele maanden geleden hebben we de plannen al aangekondigd. De twee aparte pleintjes waren immers niet bepaald een geslaagd ontwerp. En was het ook gevaarlijk ingericht, fietsers verschenen immers plots voor de auto's die uit de Gompartstraat kwamen. De buurtbewoners hadden daar al vaak hun beklag over gemaakt. Nu wordt het één groot plein met het nodige groen. Rond het plein en in de Gemeentewinning moet het verkeer voortaan in één richting.1360