Tweede helft oktober parkeerautomaten gebruiken

Tweede helft oktober parkeerautomaten gebruiken

In de week van 19 oktober worden de nieuwe parkeerautomaten in de Koolmijnlaan, Kleuterweg en Waterleidingstraat operationeel. Dat heeft schepen van middenstand Marc Swevers woensdagavond aangekondigd bij de opening van de braderie. Zoals bekend zijn de klassieke parkeermeters bijna allemaal gestolen of vernield, vanaf de tweede helft van volgende maand moet een ticket genomen worden. Het eerste kwartier mag je gratis parkeren. Daarvoor worden speciale parkeerschijven verspreid bij de bevolking, nog eens 8.000 parkeerschijven zijn te koop voor 1 euro. De schepen had ook nieuws over de verharde parkings in het winkelcentrum. De werken zijn aanbesteed en het is nu wachten op de aannemer, mogelijk gaat die nog in de herfst aan de slag. Voorzitter Eddy Daniëls van het winkelcentrum pleitte voor nog meer en volgehouden controles op de Koolmijnlaan. Sinds de politie er vaker snelheidscontroles houdt en patrouilleert, is de situatie volgens hem duidelijk verbeterd. Maar bij elke verslapping, treedt er een nieuwe escallatie op. Hij deed een oproep tot de handelaars om hun meldingsplicht niet uit het oog te verliezen en te helpen bij de sensibilisering. Daarbij is volgens Eddy Daniëls een extra rol weggelegd voor de allochtone handelaars die hij opriep om zich nog meer aan te sluiten bij de vereniging en mee te werken aan de uitbouw van het handelscentrum.3395