Uitbreding bib in de pipeline

Uitbreding bib in de pipeline

Zowat twee jaar geleden is al beslist om de bibliotheek uit te breiden en dat dossier lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Een architectenbureau uit Antwerpen heeft de opdracht voor een studie gekregen en in de begroting van dit jaar is 1,75 miljoen euro voorzien. De boeken krijgen extra plaats, de afdeling audio visuele middelen wordt groter, er komt nog een polyvalente ruimte en er wordt gedacht aan een leescafé. Ideaal om 'Het Verboden Bacchanaal' van Simon Vestdijk te lezen.6838