UNIZO geeft gemeente tips voor de relance

UNIZO geeft gemeente tips voor de relance

Halfweg de legislatuur heeft ondernemersorganisatie UNIZO Heusden-Zolder een tussentijds rapport over het ondernemersbeleid van deze bestuursploeg opgemaakt. En ook een relanceplan voor de heropleving van de lokale economie na de pandemie. Beide documenten zijn door voorzitter Bert Moons en ondervoorzitter Raf Coomans overhandigd aan burgemeester Mario Borremans en schepen van lokale economie Isabelle Thielemans. "Covid-19 heeft de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven en dat heeft een impact op alle zaken.  UNIZO zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming, ook in Heusden-Zolder," aldus het UNIZO-bestuur. De ondernemersorganisatie stelde een dossier samen met een aantal thema's die het gemeentebestuur kunnen inspireren bij de relance: toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit (eenduidige en heldere belastingen), stimuleren van lokaal consumeren, vorming en coaching en ruimtelijke ordening (onder meer kernversterking en ruimtegebruik). UNIZO haalde ook opnieuw de beleidsaanbevelingen boven die het in de verkiezingscampagne aan iedere partij had bezorgd. Het bestuur van UNIZO was blij dat het bestuur de drie prioriteiten mee had opgenomen in het bestuursakkoord en bevestigde om te willen samenwerken aan een sterk economisch beleid voor Heusden-Zolder. UNIZO zal verder toezien op de uitvoering van die prioriteiten en biedt daarvoor zijn medewerking aan.72144