UNIZO heeft wensenlijstje voor verkiezingen klaar

UNIZO heeft wensenlijstje voor verkiezingen klaar

Ondernemersorganisatie UNIZO Heusden-Zolder heeft een wensenlijstje klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en heeft die vanavond voorgesteld aan de verschillende politieke partijen. Voorzitter Raf Coomans deed eerst de globale thema's en bouwstenen die UNIZO voor 14 oktober opmaakte, uit de doeken: vlotte bereikbaarheid, efficiënte samenwerking, faire fiscaliteit, bedrijvige kernen en (adem)ruimte om te ondernemen.

In Heusden-Zolder ondersteunt UNIZO de visie om te investeren in kernversterking en daarvoor moet een nieuw strategisch commercieel plan de basis vormen. Verder zijn voldoende kleine percelen voor KMO's en zelfstandigen nodig, op De Schacht moeten handel en wonen geweerd worden, UNIZO vraagt maatregelen - zoals doordachte leveringen - om de doorstroming op Cité te verbeteren. Er moet duidelijkheid komen in het parkeerbeleid (Cité!) en UNIZO bepleit een herevaluatie van de markt omdat er mobiliteitsproblemen voor de bedrijven zijn.

OCMW-gebouw

Over wegenwerken moet er tijdig gecommuniceerd worden, ook via sociale media. Voor ondernemers kan de gemeente inzetten op infosessies en opleidingen, gratis WI-FI in de handelskernen is wenselijk net zoals overleg en inspraak. Om ondernemers goed te begeleiden en onthalen, wil UNIZO een 'Huis van de Ondernemer' dat mogelijk samen met diensten als Stebo en startende bedrijven in het huidige OCMW-gebouw een plaats kan krijgen. Een goed integratiebeleid kan ook het ondernemerschap ten goede komen.

De ondernemersorganisatie pleit voor een schepen bevoegd voor lokale economie die bovendien voor zes jaar wordt aangesteld, daarnaast moeten - zeker de kleine, weinig rendabele - de belastingen herbekeken worden. UNIZO vraagt ook dat de gemeente in de mate van het mogelijke bij lokale ondernemers en handelaars zou aankopen, een eventueel klein prijsverschil wordt immers gecompenseerd door de betaalde belastingen en gecreëerde werkgelegenheid.

Vragen en geven

Raf Coomans onderlijnde nog dat ondernemers niet alleen vragen, maar ook veel geven aan de gemeente en bijdragen tot werkgelegenheid, inkomsten, recreatie, ontspanning, aantrekken van toeristen, bezoekers en nieuwe inwoners. Hij hoopte dat de UNIZO-bundel de partijen kan inspireren bij het opstellen van hun programma en nadien eventueel het uitstippelen van het beleid.39395