Vakantiegroeten uit Veurne

Vakantiegroeten uit Veurne

In Veurne poseerden Sandy en Marina Sempels bij het standbeeld van Will Tura. Op de foto is jammer genoeg niet te horen welk nummer ze zongen ...74823