Van armenzorg tot zielenzorg

Van armenzorg tot zielenzorg

De Open Monumentendag kende in Heusden-Zolder een rustig verloop. Nogal wat mensen zakten af naar Heusden-Centrum waar ze konden kennismaken met de werking van het OCMW. In de raadszaal werd een compilatiefilmpje gedraaid over sociale initiatieven. In de tenten op het plein konden de bezoekers kennismaken met de geschiedenis van de armenzorg van vroeger tot nu. In een andere tent hingen dan weer foto's van alle OCMW-personeelsleden en kon een drankje genuttigd worden.Gidsen zorgden voor de nodige uitleg.Ondertussen hield de geschied- en heemkundige kring de Sint-Willibroduskerk geopend, niet alleen het 'museum' was toegankelijk, ook de kapellen en historsche beelden waren extra in de bloemen gezet.3328