Vanaf volgende week werken in M. Scheperslaan

Volgende week start aannemer Grizaco met renovatiewerken in de Michel Scheperslaan. Het gaat om asfaltherstellingen, bestrijkings- en slemwerken. Dat zal in twee fasen gebeuren met telkens 1 rijstrook en fietspad. Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden tot eind september duren en ze zullen een belangrijke invloed hebben op de verkeersdoorstroming. Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Houthalen, het verkeers dat vanuit Houthalen komt wordt daar omgeleid via Guldensporenlaan en Lillosteenweg. De fietsers mogen wel in twee richtingen rijden, maar het gaat om één smalle fietsstrook dus kunnen ze beter gebruik maken van het fietsroutenetwerk, ter hoogte van het spoor.22602