Vandaag ès 't fiest van Sint-Baar

Vandaag 4 december is het naamfeest van Sint-Barbara of Sint-Baar in de volksmond. En door de betekenis dat dit feest altijd in onze contreien gehad heeft, en voor een deel nog heeft, brengen we het graag even in herinnering. Sint-Barbara is immers de patrones van de gevaarlijke beroepen zoals de mijnwerkers, de brandweermannen, de elektriciens, de ontmijners, enz.38383