Vandaag gezien

Vandaag gezien

Parende junikevers denken aan het nageslacht. (foto Jan Leijskens) UPDATE Frido Van Hertum denkt dat het om rozenkevers gaat omdat junikevers een bruin kopstuk hebben.21618